Productes

Vàlvula de control hidràulic

DripTape

Vàlvula de bola de PVC

Vàlvula de reg

Goteig i aspersió

Mini vàlvula i accessoris

Sella de pinça

Filtre

Vàlvula Ari

Injectors de fertilitzants Venturi

Mànega i accessoris LayFlat de PVC

Eines i altres